Pránajáma

Začali ste chodiť na lekcie jogy a stále počujete „prána, pránajáma, dýchacie techniky“ ...... ale čo to je?

Kurz jogy alebo klasická lekcia?

To je otázka , ktorú si kladie väčšina ľudí, keď rozmýšľa nad vhupnutím do sveta jogy.

Denník pobytu v Indii

Ahojte moji milí!

Podávam prvé hlásenie z Indie. Ako viete/neviete, teraz som na ajurvédskej klinike na juhu Indie (oblasť Kerala) až do 7. ferbuár

Meditácia

O meditácii sa dá toho napísať veľmi veľa, avšak pri meditácii nejde o teóriu, ktorú by sa mal človek naučiť, ale o pra

Prečo Ashtanga joga?

Prečo Ashtanga joga? Ashtanga joga bola pre mňa láska na prvý pohľad (teda prax :)).
Najprv ma očarila po fyzickej stránke, fascinovalo ma ako t

Workshop s Jarom Pávekom

1. 5. – 3. 5.2020

S radosťou dávame na známosť, že do Košíc zavíta Jarko Pávek. Zažite workshop a učebné metódy s Jarkom na vla

Pránajáma

Začali ste chodiť na lekcie jogy a stále počujete „prána, pránajáma, dýchacie techniky“ ...... ale čo to je?

Denník pobytu v Indii

Ahojte moji milí!

Podávam prvé hlásenie z Indie. Ako viete/neviete, teraz som na ajurvédskej klinike na juhu Indie (oblasť Kerala) až do 7. ferbuár

JOGA NA BALI – 1.-13.11.2016

JOGA NA BALI – 1.-13.11.2016 (12 nocí)

Možnosť individuálneho predĺženia zájazdu v okolitých termínoch. CENA: 890,- EUR, pozor limitovaný poč

Prečo Ashtanga joga?

Prečo Ashtanga joga? Ashtanga joga bola pre mňa láska na prvý pohľad (teda prax :)).
Najprv ma očarila po fyzickej stránke, fascinovalo ma ako t

Pránajáma

Začali ste chodiť na lekcie jogy a stále počujete „prána, pránajáma, dýchacie techniky“ ...... ale čo to je?

Poďme pekne od začiatkusmile

Pomocou dýchania (nádych a výdych) vnášame do tela kyslík a vynášame metabolický odpad (oxid uhličitý a ďalšie plyny). Avšak, dýchanie nie je len o kyslíku a oxide uhličitom, ale aj o PRÁNE.

A čo je to prána? Prána je životodarná energia, ktorá vyživuje nielen nás, ale celú planétu a všetko živé okolo nás. Pránu získavame zo vzduchu (vzdušná prána), z vody (vodná prána), z jedla (zemská prána) a zo Slnka (ohňová prána). Objem prány vo vzduchu je dokonca merateľný a meria sa v negatívnych iónoch (1m2 klimatizovaného vzduchu obsahuje 150 negatívnych iónov; 1m2 vysokohorského vzduchu obsahuje 15.000 negatívnych iónov). Čím vyšší obsah negatívnych iónov vo vzduchu, tým je vyššia koncentrácia prány a teda aj výživová hodnota dýchaného vzduchu.

Mnohokrát je pránajáma definovaná ako dýchacia technika. Nie je to však úplne správna definícia. Pránajáma je riadenie energie (prány) v tele pomocou dýchacích techník. Dýchacích techník poznáme veľmi veľa a každá lekcia jogy by mala byť kombináciou pohybu a dychu (ideálne aj meditácie). V rámci Ashtanga jogy sa pránajáma praktizuje po ukončení fyzického cvičenia (asánach). Je dôležité, aby bol rozdiel (relax) medzi fyzickou praxou a praktizovaním pranajámy.

Cieľom pránajámy je otočiť tok energie apána (to si vysvetlíme niekedy v budúcnosti) smerom hore (teda v smere prány) a spojenie energií v šušumna dráhe (ak nevieš čo je šušumna, dozvieš sa to v najbližšom článku, ktorý chystám  „Nadis“ - energetické dráhy ). Mentálnym cieľom pránajámy je zmena starých hlboko zakorenených modelov správania. Vďaka pránajáme (ako aj meditácii) sa náš mozog vyvíja a mení svoju štruktúru.

Pri nevedomom dýchaní (automatickom) funguje primitívna časť mozgu (nachádza sa v zadnej časti lebky), kde fungujú naše základné potreby, jesť piť, rozmnožovať sa. Počas vedomého dýchania dochádza k prepojeniu pravej a ľavej hemisféry (predná časť mozgu), z ktorého vychádza vedomé bytie.

 

Mozog sa vyvíja pomocou štruktúr (vedomosti, správanie, prostredie a ľudia v ktorom žijeme; čo čítame a pozeráme; ako a s kým sa rozprávame; cvičením, ktoré praktizujeme; dýchaním), ktoré do neho vkladáme a tým ovplyvňujeme jeho (aj svoj) vývoj. Postupne sa mozog vyvíja od animalistických vzorcov (základné potreby prežitia) až po vedomé vnímanie, žitie a bytie (božské vedomie).
Praktizovaním jogy, vedome robíme niečo, čo ide proti inštinktom. Dýchame v divných pozíciách (pozícia psa, vrany, žaby, ryby a pod smile), zastavujeme svoj dych (inštinkt kričí: “dýchaj, dýchaj!!!”), snažíme sa oddeliť myseľ od zmyslov (hluk, hlad, smäd, teplo, zima …). Tým, že tieto činnosti robíme vedome, prepája sa mozgová kôra s primitívnym mozgom a reakcie sa stále viac a viac zmierňujú ….. až časom vymiznú a my nájdeme šťastie a spokojnosť vo svojom bytí, nepodmienené nikým a ničím (áno, Santosha).
Napríklad, v momente keď nastane silná emócia hnevu, väčšinou reagujeme zakoreneným správaním (hnev, krik a podobne). Ak sa však dokážame zastaviť, zastaviť emóciu, jej silný tok v nás, vieme to uchopiť, presmerovať a zmeniť. Samozrejme, ľahko sa to rozpráva/píše, ťažšie vykonáva ... ale tak máme celý život na učenie.
Ako bolo na začiatku spomenuté, najprv máme fyzickú prax, teda asány, pomocou ktorých pripravujeme telo (očisťujeme energetické kanály) a organizmus na prácu energiou. Pránajáma má tri základne časti: nádych, výdych a zádrž dychu (po nádychu alebo výdychu). Každý typ pránajámy má svoj význam a presne stanovený systém pomeru nádychov, výdychov a zádrží. Počas pránajámy dýchame plným jogovým dychom, koncetrácia je plne sústredená na dych. Postupnou a pravidelnou (dennou) praxou, dochádza ku kvalitnejšiemu vonkajšiemu dýchaniu (výmene plynov medzi pľúcami a krvou), vnútornému dýchaniu (dochádza k dodaniu kyslíka a energie v celom oranizme).
Pránajáma podporuje imunitu tela, nabíja telo energiou a zároveň napomáha k zvyšovaniu sústredenosti.
Pránájáma je charakteristická rytmom (odráža náš aktuálny fyzický a mentálny stav), hĺbkou a itenzitou (využitie plnej kapacity pľúc pomalým a sústredeným dychom) a polaritou (vyrovnanie energii v duálnom svete). Pránajáma očisťuje energetickú, mentálnu a fyzickú úroveň, čím vyrovnáva a harmonizuje všetkých päť kóš (viď obrázok).

Pomocou pránájámy nastavujeme stav mysle, čo vedie k práci s energiou a ovplyvňuje úroveň vedomia.


Pránajámu, tak ako ostatné časti jogy, sa neučíme z kníh a videí, ale od skúsených učiteľov, ktorí nás vedia viesť, usmerňovať a s ktorými vieme konzultovať naše zážitky na ceste jogy. Čítať knihy je veľmi obohacujúce, rozširuje naše znalosti, ale nie každa pránajáma je vhodná pre každého človeka.
Takže vypnúť klimatizácie, šup do hôr a vydajme sa na cestu k vedomému bytiu.
Majme srdce otvorené, telo silné a myseľ pružnú.
Tini

Poznámka: Moje články a blogy sú písané v čase mojich terajších vedomostí, znalostí a zážitkov. Všetci a všetko sa vyvíja a nič nemáme brať dogmaticky. Berte ich ako návod, inšpiráciu, možno nejaké odpovede na otázky, ktoré máte. Ak nájdete gramatickú chybu alebo preklep, proste uuuups, stalo sa. smile

Späť na zoznam článkov