Filozofia

,,Majme srdce otvorené, telo silné, myseľ pružnú.“

Ashtanga joga je systém cvičenia a životnou filozofiou, ktorá pochádza zo starobylých indických textov a je jedným z mála pôvodných cvičení neovplyvnených modernými odnožami jogy a svojím potenciálom dopomáha k zdravému telu a vyrovnanej mysli. Je to vlastne spojenie cvičenia a meditácie, teda meditácia v pohybe podľa tradičného učenia Sri K. Pattabhi Joisa. Môže ju praktikovať každý, či už je to človek mladý, starý alebo chorý, samozrejme podľa toho sa určí správny prístup a spôsob výučby.

Sri K. Pattabhi Jois: ,,Ashtanga je o dýchaní, zvyšok je už len ohýbanie.“