Kontaktujte nás

TiniChrisi.sk

TiniChrisi, s.r.o.

email: info@tinichrisi.sk
mob: 0915 951 270

IČO: 50 320 149
DIČ: 212 027 57 18

V prípade akýchkoľvek otázok nás
neváhajte kontaktovať.

Údaje označené * sú povinné

Vyhlásenie dotknutej osoby

Odoslaním formulára vyhlasujem, že som sa ako dotknutá osoba v súlade so zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov oboznámil/a s informáciami o ochrane osobných údajov u prevádzkovateľa TiniChrisi, s.r.o. so sídlom Letná 36, 040 01 Košice, IČO: 50 320 149, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd. Sro, vl. č. 39146/V a bol/a som poučená o svojich právach.