Individuálna lekcia

  • učiteľ pracuje so žiakom individuálne
  • je vhodná najmä pre začiatočníkov alebo ak si chce niekto prehĺbiť svoju prax do detailov
  • vhodná taktiež pre seniorov
  • vysvetlenie pozície alebo oprava v nesprávnom postoji